برگشت به بالا
نرم افزار انبار و كنترل موجودي


نرم افزار انبار و كنترل موجودي براي ثبت عمليات انبار ، كنترل و مديريت موجودي انبارها، ابزارهاي مناسبي با توجه استاندارهاي سيستم هاي انبارداري در اختيار مديران قرار مي دهد.

از طرفي اين نرم افزار با انجام محاسبات ريالي و ثبت اسناد حسابداري با استفاده از الگوي هاي قابل تعريف توسط كاربر يكپارچگي و انعطاف پذيري خود را در ارتباط با سيستم يكپارچه مالي حفظ كرده است.