برگشت به بالا
ارسال رزومه کاری

نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :

سال تولد : 13

تاهل :

جنسیت :

نظام وظیفه :

نوع همکاری :

ایمیل :

شماره تماس :

شماره همراه :

همکاری در بخش :

آدرس :

رزومه :

فایل رزومه می تواند .pdf,.doc,.docx باشد و حجم آن نیز نمی تواند بیشتر از 1MG باشد