برگشت به بالا
مقاله
تاریخ ارسال [ 24/09/1393 ] 
تعداد دانلود [ 6 ] 
تعداد مشاهده [ 9928 ] 


ضرورت و فرصتهاي فرا روي بانكداري شركتي در ايران به همراه مدل پيشنهادي

چكيده

امروزه كسب و كار بانكداري با بحث ها و مسائل مختلفي روبروست، نظام بانكي كشور در چند سال اخير شاهد تحولات بسيار بوده است. اعمال محدوديت از طرف دولت بر روي نرخ هاي سود بانكي، تورم و گسترش بازارهاي سرمايه ، هر يك به نحوي درآمد از طريق حاشيه سود را براي بانكها دشوار ساخته است. از سوي ديگر فشار مشتريان و بازار براي پاسخگويي به نيازهاي پيچيده‌تر و عزم مديران براي همسو سازي استراتژي‌ها با نياز واقعي جامعه و كسب مزيت‌هاي رقابتي سبب تغيير رويكرد بانكها از "محصول محوري" به "مشتري محوري" گرديده و سهم كسب درآمد از محل ارايه خدمات متناسب با نيازهاي مشتريان را مورد توجه قرار داده است.

يكي از مفاهيم نوين بانكداري براي بهره‌گيري از قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي بيشتر توسط بانك‌هاي پيشرو، بانكداري شركتي است. اگرچه ارائه خدمت به شركت‌ها از آغاز در نظام بانكي رايج بوده و به طور معمول بانك‌ها اين دسته از مشتريان را با عنوان مشتريان بزرگ يا VIP مي‌شناسند، اما هنوز تعريف و درك مشخص و درستي از اين شيوه بانكداري در نظام بانكي ايران وجود ندارد. بانكداري شركتي يك مدل كسب و كار و استراتژي كلان، پيچيده و نظام‌مندي است كه تلاش دارد كليه نيازهاي متفاوت مشتريان را با بهره‌گيري از ساختار، مدل‌ها و فرآيندهايي كاملا متفاوت از گذشته، پاسخ دهد، لذا در اين مقاله تلاش مي‌شود تا ابعاد اين بانكداري به اختصار تشريح و ضمن مرور تجربه موفق ساير كشورها، راهكارهاي موثر براي توسعه اين خدمت، در قالب مدل پيشنهادي در جهت منافع بانك و مشتري ارائه گردد.